Stoppen met roken!!

Het is eigenlijk niet te bevatten dat we niet meer aandacht besteden aan het stoppen met roken. 2/5 van de mensen die overlijden, hebben - soms veel - gezonde levensjaren gemist door het roken. Als we allemaal zouden stoppen, zouden meer dan de helft van alle longartsen en cardiologen werkloos thuis zitten. De levensverwachting in Nederland zou plotseling enorm stijgen. Daarom pleiten wij voor Crooswijk Rookvrij! Dat zal ons nooit helemaal lukken, maar aandacht ervoor is meer dan terecht.

Rookstop-begeleiding

Net als in de voorgaande jaren bieden wij - als enige Crooswijkse praktijk - u een speciaal Stoppen-met-roken-spreekuur aan. U kunt hiervoor terecht bij Mevr. Renalda, de praktijkverpleegkundige. Haar begeleiding, en de medicijnen die zij daarbij voorschrijft, worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Overigens is voor medicatie wel altijd een eigen risico van toepassing.