Gedragscode agressie

Wijkpraktijk Huisartsen Crooswijk wil voor iedereen goede zorg bieden in een veilige omgeving. Die veiligheid moeten wij ook bieden aan onszelf en ons personeel. Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld over hoe wij omgaan met agressie en geweld.

Afbeeldingsresultaat voor agressie

 

Respect

Wij gaan respectvol om met onze patiënten en  wij verwachten dat onze patiënten ook respectvol zijn naar ons.

Ongewenst gedrag

Agressie, seksuele intimidatie en discriminatie zijn ongewenst gedrag. Lichamelijk, geestelijk en verbaal geweld zoals uitschelden, bedreigen, vernederen, pesten, slaan, schoppen en het kapot maken van andermans eigendommen worden niet geaccepteerd.

Maatregelen

Bij het niet naleven van deze gedragscode nemen wij maatregelen. Afhankelijk van de ernst van het gedrag worden er nadere afspraken gemaakt, maar het kan er ook toe leiden dat wij onze hulp- en dienstverlening stoppen, en de toegang tot onze praktijk ontzeggen.

Klachten

Patiënten kunnen bezwaar maken tegen ongewenst gedrag door gebruik te maken van de klachtenprocedure. Zie daarvoor onze website.

Heeft u vragen over deze gedragscode? Overleg dan met één van de huisartsen, of stuur uw vraag via het contactformulier op onze website.