Keuringen en verklaringen

Sinds 2019 doen wij geen medische keuringen meer en medische verklaringen mogen wij niet geven. Lees er op deze pagina meer over.

Medische verklaringen

Het is huisartsen niet toegestaan om medische verklaringen op te stellen voor hun patiënten. Toch zijn er verschillende instanties die dat steeds weer vragen. Wij besteden er - via onze beroepsvereniging - aandacht aan en proberen de verzoeken om medische verklaringen zoveel mogelijk te voorkomen. U kunt op www.verwijswijzerrotterdam.nl opzoeken hoe u met zo'n vraag om moet gaan en wat de mogelijkheden zijn.

 

Keuringen

Tot 2019 was het mogelijk om een rijbewijskeuring in onze praktijk te laten doen. Per 2019 zullen wij in het geheel geen keuringen meer uitvoeren. Er zijn voldoende mogelijkheden voor het laten uitvoeren van een keuring in de nabije omgeving. Hieronder een kleine handgreep uit dat aanbod:
- Hefting Medische Keuringen, http://www.hefmed.nl/, Prins Hendrikkade 156 B, 3071 KP Rotterdam, Tel: 010 - 281 01 91
- Medimark, https://medimark.nl/, K.P. van der Mandelelaan 30, 3062 MB Rotterdam, Tel: 0800-6334627

 

Aanvragen medische informatie

Aanvragen van medische informatie worden in de praktijk beoordeeld door één van de artsen. Deze aanvragen dienen te worden gedaan door een arts met een schriftelijke toestemming van de patiënt. De aanvraagde informatie dient zich te beperken tot het onderwerp waarvoor de patiënt toestemming geeft. Wij streven ernaar om correcte aanvragen binnen een termijn van 4 weken af te handelen. Indien er een spoediger antwoord nodig is, raden wij aan om telefonisch contact hierover op te nemen, zodat er afspraken gemaakt kunnen worden over de termijn van beantwoording.

NB: aanvragen voor medische informatie kunnen kosten met zich meebrengen. Deze kosten worden door ons in rekening gebracht middels een factuur die wij naar de anvrager sturen. Wij behouden ons het recht voor om aanvragen te weigeren als deze specifieke facturatievoorwaarden kennen die de wettelijke vereisten te boven gaan. 


 

Klik op de link hieronder voor de regels en richtlijnen met betrekking tot de omgang met medische gegevens.

Richtlijn KNMG: Omgang met medische gegevens