Thuisarts.nl

Ook uw huisarts maakt veel gebruik van Thuisarts.nl. Dit is de site van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Van bijna alle medische problemen die vaak door de huisarts worden gezien is er uitstekende en zeer betrouwbare informatie op Thuisarts.nl te vinden.