Herhaalrecept
Prescription

Wist u dat er in ons Medisch Centrum ook een apotheek gevestigd is? 

Wij werken sinds de opening van ons centrum uitstekend samen met apotheek Rusthof! Als u ook gebruik wilt maken van de apotheek in ons centrum, dan kunt u zich inschrijven met de link hieronder:

Inschrijven apotheek Rusthof

U kunt via deze weg alleen herhaalmedicatie aanvragen die al eerder door ons is voorgeschreven.

Lees hieronder de informatie over herhaalrecepten. Herhaalrecepten van apotheken Benu Crooswijk, Ramleh, Exler Noordplein, Rozenburg en Spannhof mogen direct bij de apotheek worden aangevraagd. Voor andere apotheken, of als het gaat om bijzondere medicijnen kunt u contact opnemen met onze praktijk, of bestellen via onderstaand formulier.

- Benu Crooswijk, tel. 010 - 4136727
- Ramleh, tel. 010 - 4522704
- Exler Noordplein, tel. 010 - 4661288
- Rozenburg, tel. 010 - 4123598
- Spannhof, tel. 010 - 4124431

LET OP: herhaalrecepten zijn alleen mogelijk voor medicatie die wij u hebben voorgeschreven, en die u moet blijven gebruiken. Medicatie die u van de specialist heeft gekregen zal de specialist moeten blijven voorschrijven totdat de behandeling is overgedragen aan de huisarts. 

Aangevraagde recepten worden op werkdagen om 12:00u door onze praktijk verwerkt, en naar de apotheek gestuurd.


Did you know that there is also a pharmacy located in our Medical Center?

We have been working closely with Rusthof Pharmacy since the opening of our center! If you would also like to use the pharmacy in our center, you can register using the link below:

Registration with Pharmacy

Through this channel, you can only request repeat prescriptions that have been previously prescribed by us.

Please read the following information regarding repeat prescriptions. Repeat prescriptions from pharmacies Benu Crooswijk, Ramleh, Exler Noordplein, Rozenburg, and Spannhof can be directly requested at the pharmacy. For other pharmacies or if it involves special medications, please contact our practice or place an order using the form below.

- Benu Crooswijk, tel. 010 - 4136727
- Ramleh, tel. 010 - 4522704
- Exler Noordplein, tel. 010 - 4661288
- Rozenburg, tel. 010 - 4123598
- Spannhof, tel. 010 - 4124431

For other pharmacies you can use the form below.

PLEASE NOTE: Repeat prescriptions are only available for medication that we have prescribed to you, and that you need to continue using. Medication prescribed by a specialist should continue to be prescribed by the specialist until the treatment has been transferred to us.

All prescriptions we have received before 12:00 will be sent to the pharmacy the same day.

Uw gegevens / Your details
Dit formulier wordt beveiligd verstuurd / This form is sent securely
Uw bestelling / Your order
Medicijn / Medicine * Sterkte / Strength Aantal / Dosage Gebruik / Use