e-Consult

E-consulten worden binnen 2 werkdagen afgehandeld. Ze zijn dus niet geschikt voor spoedgevallen. Als het gaat om een zichtbare afwijking, dan is het nuttig om een foto mee te sturen. Zorg er dan voor dat de afwijking scherp in beeld komt. Stuur misschien ook een wat ruimere foto mee, zodat we kunnen zien waar het zich op het lichaam bevindt.

U kunt ook formulieren meesturen, als u dat nodig vindt.


E-consultations will be handled within 2 working days. They are not meant for emergencies. If you like to ask a question about something visible, please send us a picture with a good focus. Please fill out the form below, and provide all neccessary information. A larger picture for orientation could also be very helpful.

Our form also provides the possibility of sending documents as an attachment if needed.

Uw gegevens / Your details
Dit formulier wordt beveiligd verstuurd / This form is sent securely