Zorgtarieven

Voor 2019 geldt een verplicht eigen risico voor de zorg van € 385,-. per persoon. Bovendien verhogen veel mensen dit ook nog eens vrijwillig om hun verzekeringskosten zo laag mogelijk te houden. Dit heeft tot gevolg dat veel mensen rekeningen krijgen voor verleende zorg. 

Huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico!
Gelukkig valt een bezoek aan de huisarts en een behandeling in de huisartsenpraktijk hier niet onder. Wel zijn er kosten verbonden aan laboratoriumonderzoek, of aanvullend onderzoek buiten de praktijk en in het ziekenhuis. Ook medicijnen vallen onder het eigen risico.

Houdt u er dus rekening mee dat er kosten in rekening kunnen worden gebracht. De hoogte van de kosten zijn per organisatie verschillend, en het is voor ons niet mogelijk om u een eenvoudige lijst ervan te geven. Om u toch van informatie te voorzien tonen wij op deze pagina links naar documenten en sites van de organisaties waar wij mee samenwerken. Wij proberen dit zo goed mogelijk actueel te houden.

Laboratoriumtarieven en Diagnostische centra:
http://www.star-mdc.nl/tarieven

Ziekenhuistarieven:
Erasmus MC
IJsselland Ziekenhuis
Franciscus Gasthuis & Vlietland

 

Psycholoog
Kosten van psycholoog