×

In de vakantie periode van 16 juli tot en met 24 augustus is het vanwege wisselende roosters niet mogelijk online afspraken te maken. Wij verzoeken u voor een afspraak met de praktijk te bellen, of langs te komen aan de balie.

Van 16 juli t/m 3 augustus is dokter Eland met vakantie. Van 1 augustus t/m 24 augustus zijn dokter Van Santen en dokter Oei op vakantie. De praktijk zal normaal geopend blijven. Door vakanties van assistentes kan het zijn dat verrichtingen zoals bloed prikken aan bepaalde tijden gebonden is, of zullen worden verwezen naar posten van het huisartsenlaboratorium STAR-SHL.

Tijdens de vakantieperiode is er geen avondspreekuur!

 

Wijkpraktijk Huisartsen Crooswijk

Afbeeldingsresultaat voor agressie

Gedragscode Agressie en Geweld
 
Wijkpraktijk Huisartsen Crooswijk wil voor iedereen goede zorg bieden in een veilige omgeving. Die veiligheid moeten wij ook bieden aan onszelf en ons personeel. Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld over hoe wij omgaan met agressie en geweld.

Respect:
Wij gaan respectvol om met onze patiënten en  wij verwachten dat onze patiënten ook respectvol zijn naar ons.

Ongewenst gedrag:
Agressie, seksuele intimidatie en discriminatie zijn ongewenst gedrag. Lichamelijk, geestelijk en verbaal geweld zoals uitschelden, bedreigen, vernederen, pesten, slaan, schoppen en het kapot maken van andermans eigendommen worden niet geaccepteerd.

Maatregelen:
Bij het niet naleven van deze gedragscode nemen wij maatregelen. Afhankelijk van de ernst van het gedrag worden er nadere afspraken gemaakt, maar het kan er ook toe leiden dat wij onze hulp- en dienstverlening stoppen, en de toegang tot onze praktijk ontzeggen.

Klachten:
Patiënten kunnen bezwaar maken tegen ongewenst gedrag door gebruik te maken van de klachtenprocedure. Zie daarvoor onze website.

Heeft u vragen over deze gedragscode? Overleg dan met één van de huisartsen, of stuur uw vraag via het contactformulier op onze website.