×

In de vakantie periode van 16 juli tot en met 24 augustus is het vanwege wisselende roosters niet mogelijk online afspraken te maken. Wij verzoeken u voor een afspraak met de praktijk te bellen, of langs te komen aan de balie.

Van 16 juli t/m 3 augustus is dokter Eland met vakantie. Van 1 augustus t/m 24 augustus zijn dokter Van Santen en dokter Oei op vakantie. De praktijk zal normaal geopend blijven. Door vakanties van assistentes kan het zijn dat verrichtingen zoals bloed prikken aan bepaalde tijden gebonden is, of zullen worden verwezen naar posten van het huisartsenlaboratorium STAR-SHL.

Tijdens de vakantieperiode is er geen avondspreekuur!

 

Wijkpraktijk Huisartsen Crooswijk

Voor 2015 geldt een verplicht eigen risico voor de zorg van € 375,-. per persoon. Bovendien verhogen veel mensen dit ook nog eens vrijwillig om hun verzekeringskosten zo laag mogelijk te houden. Dit heeft tot gevolg dat veel mensen rekeningen krijgen voor verleende zorg. 

Huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico!
Gelukkig valt een bezoek aan de huisarts en een behandeling in de huisartsenpraktijk hier niet onder. Wel zijn er kosten verbonden aan laboratoriumonderzoek, of aanvullend onderzoek buiten de praktijk en in het ziekenhuis. Ook medicijnen vallen onder het eigen risico.

Houdt u er dus rekening mee dat er kosten in rekening kunnen worden gebracht. De hoogte van de kosten zijn per organisatie verschillend, en het is voor ons niet mogelijk om u een eenvoudige lijst ervan te geven. Om u toch van informatie te voorzien tonen wij op deze pagina links naar documenten en sites van de organisaties waar wij mee samenwerken. Wij proberen dit zo goed mogelijk actueel te houden.

Laboratoriumtarieven en Diagnostische centra:
http://www.star-mdc.nl/tarieven

Ziekenhuistarieven:
Erasmus MC
Havenziekenhuis
IJsselland Ziekenhuis
Sint Franciscus Gasthuis

 

Psycholoog
Kosten van Eerstelijnspsycholoog - regeling 2014