Wijkpraktijk Huisartsen Crooswijk

Medische verklaringen

Het is huisartsen niet toegestaan om medische verklaringen op te stellen voor hun patiënten. Toch zijn er verschillende instanties die dat steeds weer vragen. Wij besteden er - via onze beroepsvereniging - aandacht aan en proberen de verzoeken om medische verklaringen zoveel mogelijk te voorkomen. U kunt op www.verwijswijzerrotterdam.nl opzoeken hoe u met zo'n vraag om moet gaan en wat de mogelijkheden zijn.

 

Keuringen

De enige keuringen die in de praktijk worden gedaan zijn rijbewijskeuringen. Deze worden niet gedaan voor eigen patiënten, omdat het CBR in de instructie hierover expliciet afraadt dat dit door de eigen huisarts wordt uitgevoerd. De kosten voor een rijbewijskeuring bedragen € 50,-. incl. BTW. U wordt verzocht om een potje met een kleine hoeveelheid urine mee te nemen voor onderzoek op suiker.

 

Aanvragen medische informatie

Aanvragen van medische informatie worden in de praktijk beoordeeld door één van de artsen. Deze aanvragen dienen te worden gedaan door een arts met een schriftelijke toestemming van de patiënt. De aanvraagde informatie dient zich te beperken tot het onderwerp waarvoor de patiënt toestemming geeft. Wij streven ernaar om correcte aanvragen binnen een termijn van 4 weken af te handelen. Indien er een spoediger antwoord nodig is, raden wij aan om telefonisch contact hierover op te nemen, zodat er afspraken gemaakt kunnen worden over de termijn van beantwoording.


 

Klik op de link hieronder voor de regels en richtlijnen met betrekking tot de omgang met medische gegevens.

Richtlijn KNMG: Omgang met medische gegevens