Wijkpraktijk Huisartsen Crooswijk

Sinds kort wordt er bij een inschrijving bij een huisarts automatisch een digitaal verzoek gedaan om het oude dossier. Meestal zal dit geen problemen opleveren, maar toch vinden wij het onzorgvuldig om dit zonder uw uitdrukkelijke toestemming te doen. Wij verzoeken u dan ook om persoonlijk door te geven dat wij uw dossier moeten opsturen.