Faexit: we stoppen met faxen!

De fax wordt eigenlijk alleen nog gebruikt tussen sommige zorgverleners onderling, zoals de apotheek en het ziekenhuis, maar de fax is al lang geen veilig communicatiemiddel meer. Wij faxen al lang niet meer, maar we ontvangen soms nog wel faxen. Daar stoppen we direct mee.

Contact
  • 010-4045511
  • 010-4045511 (optie 1)
    In avond, nacht en weekend 010-4669573

Geen fax meer, maar wat dan?

Onze website is heel handig: het is mogelijk gebruik te maken van een formulier waar een bijlage aan kan worden gekoppeld. Dat kan een foto zijn, maar ook een document.

Als u beschikt over beveiligde email die kan communiceren met zorgmail- of ezorg-accounts, dan kunt u een mail sturen naar:

huisartsenpraktijkcrooswijk@zorgmail.nl 

Let op: dit mailadres kan dus niets ontvangen vanaf normale mailservers zoals live.nl of gmail.com.

Klik voor meer informatie over het programma Faexit!


dd 16/11/2022