Telefonische bereikbaarheid aangepast

Contact
  • 010-4045511
  • 010-4045511 (optie 1)
    In avond, nacht en weekend 010-4669573

 

In huisartsenpraktijken en op de huisartsenposten neemt de werkdruk toe, terwijl de eisen waaraan wij moeten voldoen steeds strenger worden. Tegelijk is het steeds moeilijker om voldoende personeel te vinden om de bezetting op peil te houden. We zien ons genoodzaakt om de telefonische bereikbaarheid te wijzigen, zodat de assistentes tijd hebben om de andere taken efficiënter en beter uit te kunnen voeren.

Vanaf maandag 29 november 2021 zal de praktijk tussen 11:30u en 13:30 telefonisch alleen bereikbaar zijn voor spoedgevallen en voor overleg met collega's. In die tijd kunnen vragen van patiënten et de huisartsen overlegd worden, worden adminstratieve taken gepland, zoals de postverwerking en de herhaalreceptuur en hebben we tijd voor lunch en overleg.

Ook tussen 16:00u en 17:00u zijn we beperkt bereikbaar. U kunt ons dan alleen bellen voor spoedgevallen en andere zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Ook zijn we dan bereikbaar voor overleg met collega's.


Availability by phone has been modified

The workload is increasing in GP practices and at the GP posts, while the requirements we have to meet are becoming stricter. At the same time, it is becoming increasingly difficult to find sufficient staff to maintain the level of staffing. We need to change the telephone availability, so that the assistants have time to perform other tasks.

From Monday 29 November 2021, between 11:30 en 13:30 and after 16:00 the practice will only be available by phone for emergencies and for consultation with colleagues. During that time, questions from patients and the general practitioners can be discussed, administrative tasks are planned, such as mail processing and repeat prescriptions and we have time for lunch and consultation.