×

In de vakantie periode van 16 juli tot en met 24 augustus is het vanwege wisselende roosters niet mogelijk online afspraken te maken. Wij verzoeken u voor een afspraak met de praktijk te bellen, of langs te komen aan de balie.

Van 16 juli t/m 3 augustus is dokter Eland met vakantie. Van 1 augustus t/m 24 augustus zijn dokter Van Santen en dokter Oei op vakantie. De praktijk zal normaal geopend blijven. Door vakanties van assistentes kan het zijn dat verrichtingen zoals bloed prikken aan bepaalde tijden gebonden is, of zullen worden verwezen naar posten van het huisartsenlaboratorium STAR-SHL.

Tijdens de vakantieperiode is er geen avondspreekuur!

 

Wijkpraktijk Huisartsen Crooswijk

Vaak wordt aan huisartsen gevraagd om een medische verklaring te geven voor instanties of werkgevers. Maar eigenlijk mogen huisartsen helemaal geen verklaringen afgeven. Waar kunt u dan heen voor een verklaring?

Voor meer uitleg hierover èn informatie over hoe u er mee om kunt gaan hebben de Rotterdamse huisartsen een speciale website ingericht: www.verwijswijzerrotterdam.nl. Op deze site vindt u alle informatie die u kan helpen bij het verkrijgen van een urgentieverklaring, een gezondheidsverklaring voor militaire dienst, een ziekmelding en nog veel meer.