×

In de vakantieperiode van 22 april t/m 3 mei zijn er geen online-afspraken beschikbaar.

Wijkpraktijk Huisartsen Crooswijk

Een veelvoorkomend probleem in de huisartsenpraktijk betreft de wachttijden. Als je een afspraak hebt op een bepaalde tijd is het natuurlijk heel vervelend, dat je soms pas een half uur later door de dokter wordt binnengeroepen. De gemiddelde wachttijd in onze praktijk wordt in enkele patiëntenenquetes geschat op 5-15 minuten, maar het komt ook wel eens voor dat er een wachttijd is van 45 minuten!

Door alle jaren heen hebben wij vaker geprobeerd om de wachttijden zoveel mogelijk te beperken, maar dat is niet makkelijk gebleken. Dat komt omdat het uitlopen op zoveel verschillende manieren kan worden veroorzaakt. We hebben geprobeerd de oorzaken onder te verdelen in praktijkgebonden oorzaken en patiëntgebonden oorzaken. Beide moeten we aanpakken om voortaan de wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Graag willen we u laten weten wat wij hieraan doen:

Interne afspraken:

  • er worden korte pauzes ingelast in het ochtendspreekuur, zodat bij uitloop deze kunnen worden gebruikt om in te lopen
  • het spreekuur begint op tijd, met uitzondering van eventuele spoedgevallen (dat gebeurt niet vaak)
  • tijdens het spreekuur regelen de huisartsen alleen de zaken die niet kunnen wachten tot erna
  • bij het afspraken maken proberen de assistentes zoveel mogelijk in te schatten hoeveel tijd iets zal gaan kosten, ze vragen u dus waar het om gaat

Patiëntgerichte afspraken:

  • in één afspraak is eigenlijk maar ruimte voor één probleem, voor het bespreken van andere problemen wordt dan een vervolgafspraak gemaakt
  • bij te laat komen kunnen patiënten niet meer worden geholpen, er kan direct een nieuwe afspraak worden gemaakt, als het dringend is zelfs voor dezelfde dag
  • we kunnen niet uitgebreid ingaan op verzekeringstechnische vragen en of zaken wel of niet worden vergoed, wij verwijzen dan naar de zorgverzekeraars of uw polis

Wachttijden zullen altijd kunnen ontstaan, maar wij hopen dat we dit met uw hulp tot een minimum kunnen beperken.


 

Contact
 
Paradijslaan 48
3034 SN ROTTERDAM
010-4045511
Overdag 010-4045511 (optie 1)
Avond/nacht/weekend 010-4669573
010-4123171