×

In de vakantie periode van 16 juli tot en met 24 augustus is het vanwege wisselende roosters niet mogelijk online afspraken te maken. Wij verzoeken u voor een afspraak met de praktijk te bellen, of langs te komen aan de balie.

Van 16 juli t/m 3 augustus is dokter Eland met vakantie. Van 1 augustus t/m 24 augustus zijn dokter Van Santen en dokter Oei op vakantie. De praktijk zal normaal geopend blijven. Door vakanties van assistentes kan het zijn dat verrichtingen zoals bloed prikken aan bepaalde tijden gebonden is, of zullen worden verwezen naar posten van het huisartsenlaboratorium STAR-SHL.

Tijdens de vakantieperiode is er geen avondspreekuur!

 

Wijkpraktijk Huisartsen Crooswijk

Wijkpraktijk Huisartsen Crooswijk is in 2014 aangemeld voor het kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Om hieraan te voldoen moeten de bedrijfsvoering, service, dienstverlening en alle zorginhoudelijke processen niet alleen voldoen aan de eisen van deze landelijke organisatie, maar moet dit ook nog uitgebreid op papier worden gezet. Bovendien is aan het keurmerk nadrukkelijk verbonden dat de praktijk werkt aan een continu proces van kwaliteitsverbetering.

Voor de toekenning van het keurmerk worden praktijken een jaar na aanmelding gescreend in een audit. Hierbij komt een inspecteur uitgebreid de praktijk bekijken, en toezien of alles op orde is, en volgens de normen wordt uitgevoerd. We zijn blij om te kunnen melden dat we deze toets glansrijk hebben doorstaan en nu mogen uitdragen dat we een door de NHG - geaccrediteerde praktijk zijn, en het onderstaande logo mogen voeren!

Eind 2016 en eind 2017 is de praktijk bezocht voor de jaarlijkse controle met positief resultaat. Het predicaat NHG-praktijkaccreditatie wordt ongewijzigd voortgezet.