Wijkpraktijk Huisartsen Crooswijk

Wijkpraktijk Huisartsen Crooswijk is in 2014 aangemeld voor het kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Om hieraan te voldoen moeten de bedrijfsvoering, service, dienstverlening en alle zorginhoudelijke processen niet alleen voldoen aan de eisen van deze landelijke organisatie, maar moet dit ook nog uitgebreid op papier worden gezet. Bovendien is aan het keurmerk nadrukkelijk verbonden dat de praktijk werkt aan een continu proces van kwaliteitsverbetering.

Voor de toekenning van het keurmerk worden praktijken een jaar na aanmelding gescreend in een audit. Hierbij komt een inspecteur uitgebreid de praktijk bekijken, en toezien of alles op orde is, en volgens de normen wordt uitgevoerd. We zijn blij om te kunnen melden dat we deze toets glansrijk hebben doorstaan en nu mogen uitdragen dat we een door de NHG - geaccrediteerde praktijk zijn, en het onderstaande logo mogen voeren!

Eind 2016 en eind 2017 is de praktijk bezocht voor de jaarlijkse controle met positief resultaat. Het predicaat NHG-praktijkaccreditatie wordt ongewijzigd voortgezet.